Tin tức

Hàng freehand và nominated

Đăng ngày: 06/08/20
Thuật ngữ freehand và nominated (hàng thường và hàng chỉ định) được dùng trong các hãng tàu và các công ty giao nhận để chỉ hàng hóa các nhân viên bán hàng (Sales) theo đuổi.
Hàng freehand và nominated
Hàng Freehand
Đối với hàng freehand, các sales phải làm tất cả các quy trình, tự tìm cơ hội, xác định tính khả thi, chào giá và theo đuổi. Hàng freehand là những hàng mà shipper (người bán) book tàu và trả cước (theo điều kiện C).

Đối với sale hãng tàu, họ thường làm cả hàng nominated và hàng freehand.
Còn đối với forwarder thì hầu như làm hàng freehand.

Hàng nominted
Đối với hàng nominated vốn được khách hàng ở nước ngoài ký hợp đồng trực tiếp với các hãng tàu và yêu cầu chủ hàng hay nhà xuất khẩu sử dụng hãng tàu đó, vì thế nhiệm vụ chính Sales của các hãng tàu này chỉ là chăm sóc khách hàng. Người mua là người trả cước tàu, chỉ định hãng tàu nhất định. Vì vậy người bán chỉ trả local charges tại đầu xuất hàng và tất nhiên không có quyền chọn lựa hãng tàu khác. Hàng chỉ định gần như trái ngược lại hoàn toàn hàng freehand.

Hàng chỉ định người mua book tàu, và sau đó gởi booking cho người bán bằng fax hoặc email để lấy booking duyệt lệnh.

Ưu điểm: Chỉ cần giao hàng lên tàu là đã hoàn thành trách nhiệm.
Nhược điểm: Không chủ động được thời gian xuất hàng.

Trong vận chuyển hàng hóa đường biển có nhiều loại biển tướng của loại hàng chỉ định, như người mua chỉ định hãng tàu, tuy nhiên nhờ người bán trả cước tàu.

Vậy, hàng chỉ định thường xuất theo điều kiện FOB, người mua book tàu.

Chứng từ giao nhận giữa hai loại hàng này tương tự chứng từ giao nhận bình thường, bộ chứng từ gồm:
  • Invoice và packing list
  • Certificates (Certificate of Origins/Fumigation)
  • Bill of Lading for export and Delivery Order for import
  • Customs clearance
Các điều kiện giao hàng khác nhau thì cách giao hàng khác nhau, khác về rủi ro, chi phí phát sinh và quyền sở hữu… Chẳng hạn, giao nhận theo FOB và CIF giống nhau đối với hàng xuất. Nhưng giao nhận theo FOB thì nhà xuất khẩu sẽ hoàn thành trách nhiệm giao hàng khi hàng được giao tại bãi CY hàng xuất của hãng tàu. Tuy nhiên giao nhận giá CIF thì nhà xuất khẩu chỉ hoàn thành trách nhiệm khi hàng được giao tại bãi CY hàng nhập của hãng tàu.

Nguồn: internet

Bản tin khác