Kiến thức chuyên ngành

Hướng dẫn kiểm tra thông tin C/O trên trang điện tử của nước xuất khẩu

Hướng dẫn kiểm tra thông tin C/O trên trang điện tử của nước xuất khẩu

Jun 01, 2020
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra thông tin một số mẫu C/O trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu.
Niêm phong hải quan (Customs Sealing) là gì?

Niêm phong hải quan (Customs Sealing) là gì?

May 29, 2020
Niêm phong hải quan (tiếng Anh: Customs Sealing) là việc sử dụng các công cụ kĩ thuật hoặc các dấu hiệu để nhận biết và bảo đảm tính nguyên trạng của hàng hóa.
Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT-94) là gì?

Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT-94) là gì?

May 29, 2020
Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (tiếng Anh: General Agreement on Tariffs and Trade, viết tắt: GATT-94)
Hiệp định Nông nghiệp AoA (Agreement on Agriculture - AoA) là gì?

Hiệp định Nông nghiệp AoA (Agreement on Agriculture - AoA) là gì?

May 29, 2020
Hiệp định Nông nghiệp AoA (tiếng Anh: Agreement on Agriculture, viết tắt: AoA) là một điều ước quốc tế của WTO.
Hiệp định về hàng dệt may (Agreement on Textiles and Clothing - ATC) là gì?

Hiệp định về hàng dệt may (Agreement on Textiles and Clothing - ATC) là gì?

May 29, 2020
Hiệp định về hàng dệt may (tiếng Anh: Agreement on Textiles and Clothing, viết tắt: ATC) được ra đời vào năm 1994 trong khuôn khổ Vòng đàm phán Uruguay.
Cơ quan giám sát hàng dệt may (Textiles Monitoring Body - TMB) là gì?

Cơ quan giám sát hàng dệt may (Textiles Monitoring Body - TMB) là gì?

May 29, 2020
Cơ quan giám sát hàng dệt may (tiếng Anh: Textiles Monitoring Body, viết tắt: TMB) là một tổ chức được thành lập bởi WTO nhằm giám sát việc thực hiện hiệp định ATC.