Kiến thức chuyên ngành

Cơ quan giám sát hàng dệt may (Textiles Monitoring Body - TMB) là gì?

Cơ quan giám sát hàng dệt may (Textiles Monitoring Body - TMB) là gì?

May 29, 2020
Cơ quan giám sát hàng dệt may (tiếng Anh: Textiles Monitoring Body, viết tắt: TMB) là một tổ chức được thành lập bởi WTO nhằm giám sát việc thực hiện hiệp định ATC.
Hiệp định SPS (Sanitary and Phytosanitary - SPS) là gì?

Hiệp định SPS (Sanitary and Phytosanitary - SPS) là gì?

May 29, 2020
Hiệp định SPS (tiếng Anh: Sanitary and Phytosanitary, viết tắt: SPS) hay còn được biết đến với tên gọi hiệp định về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động vật của WTO.
Hiệp định ILP (Import Licensing Procedures - ILP) là gì?

Hiệp định ILP (Import Licensing Procedures - ILP) là gì?

May 29, 2020
Hiệp định ILP (tiếng Anh: Import Licensing Procedures, viết tắt: ILP) hay còn được gọi là hiệp định về thủ tục cấp phép nhập khẩu.
Hiệp định PSI (Pre-Shipment Inspection - PSI) là gì?

Hiệp định PSI (Pre-Shipment Inspection - PSI) là gì?

May 29, 2020
Hiệp định PSI (tiếng Anh: Pre-Shipment Inspection, viết tắt: PSI) là một cách mà chính phủ các nước bảo vệ doanh thu nhập khẩu cho quốc gia của mình.
Trị giá hải quan (Customs Valuation) là gì?

Trị giá hải quan (Customs Valuation) là gì?

May 29, 2020
Trị giá hải quan (tiếng Anh: Customs Valuation) là trị giá của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ cho mục đích tính thuế, thống kê hải quan.
Thủ tục xuất khẩu hàng dệt may sang Châu Âu

Thủ tục xuất khẩu hàng dệt may sang Châu Âu

May 27, 2020
Hiện nay với việc khai hải quan đối với hàng may mặc được quy định trong thông tư 38/2015/TT-BCT và thông tư 39/2018/TT-BCT thì mặt hàng Dệt May xuất khẩu như mặt hàng bình thường, chỉ cần cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ: Invoice, Packing List, Bill of Lading, Certificate of Origin (bắt buộc FORM EVFTA để được giảm thuế bên EU), tờ khai hải quan.